Hacettepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Akademik Birimler
HİH 601 Onkoloji Hemşireliği

Dersin Kodu ve Adı

HİH 601 Onkoloji Hemşireliği

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Kredisi

2  4  3

Dersin ECTS Kredisi

8

Dersin Sorumlusu

Prof. Dr. Nuran Akdemir, Öğr.Gör.Dr. Sevgi Sun Kapucu

Dersin Ön Koşulları

-

Dersin Süresi

1 Yarıyıl

Dersin İçeriği

 • Kanserin Tanımı, Tarihçesi, Ülkemizde Ve Dünyada Epidemiyolojisi

 • Karsinogenezis Ve Kanserde Sınıflama

 • Sistemlere Göre (Cilt, Baş-Boyun, Meme, GİS, Urogenital Organlar, Akciğer, Lenf, Kİ) Kanserin Incelenmesi, Hazırlayıcı Faktörler, Belirti Bulgular, Tanı Yöntemleri

 • Kanserde Tedavi Yöntemleri, Bakım ve Rehabilitasyonu

 • Kanserli Hastada Semptom  Kontrolü ve Bakım

 • Kanserde Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Yeni Gelişmeler ve Hemşirenin Sorumlulukları

 • Onkolojik Aciller

 • Kanserli Hastada Öz Bakım ve Yaşam Kalitesinin Geliştirilmesi

 • Kanserli Hastaya Bakım Verenlerin Korunması (Hemşire-Hasta Ve Yakını)

 • Terminal Dönemdeki Kanserli Hasta ve Yakınlarının Bakım Sorunları

 • İzlenen klinik ve poliklinik vakalarının analizi

Dersin Amacı

(Öğrenme Çıktıları

Kanserin epidemiyolojisi, risk faktörleri, fizyopatolojisi, sıflandırılması, tedavi yöntemleri ve erken tanısına ilişkin teorik bilgi verir. Ayrıca kanserli hastanın bakımı, semptomların kontrolü, hasta ve ailesine destek sağlamaya ilişkin bilgi ve beceri kazandırır.

 

Önerilen Kaynaklar

·Öğretim üyesinin önerdiği, konuya ilişkin makale ve kitaplar

·Öğrencinin konuya ilişkin kütüphaneden ve elektronik kaynaktan ulaştığı makale ve kitaplar

Öğretme Yöntemleri

Tartışma ve klinik uygulama şeklinde yapılır.

Değerlendirme Yöntemi

Derse katılım, derse devam ve vaka analizi dikkate alınarak yapılır

Eğitim Dili

Türkçe

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Sıhhiye Ankara
Tel: 0 312 3242013 Fax: 0 312 3127085
hemsirelikmaster@hacettepe.edu.tr