Hacettepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Akademik Birimler
Hemşirelik Esasları Anabilimdalı Doktora Programı Genel Bilgi

Programın Adı

Hemşirelik Esasları

Düzeyi (YL/Doktora)

Doktora

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. R. Selma Görgülü

Program sorumlusu

Prof. Dr. R. Selma Görgülü

Alınacak diplomanın adı

Hemşirelik Esasları Programı Doktora Diploması

Programın amacı

Hemşirelik Esasları doktora programı öğrencilerin hemşirelik esaslarına özgü temel konular ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlerde üst/ileri düzeyde uzmanlaşmasını, bağımsız ve özgün bilimsel araştırma yaparak yeni sentezlere ulaşabilme yetisini kazanmasını amaçlar.

Öğrenim hedefleri

  • Hemşireliğe özgü kuram, kavram, ilke ve yöntemleri analitik bir bakış açısıyla irdeleyebilmek,

  • Hemşireliğin tarihi ve sosyolojik gelişimini değerlendirebilmek,

  • Hemşirelik bakımına ilişkin kapsamlı bir veri tabanı oluşturabilmek,

  • Hemşirelik bakımına ilişkin sistematik bir bakış açısı geliştirebilmek,

  • Hemşireliğin temel alanlarında bağımsız ve özgün bilimsel araştırma yapabilmek

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri (Unvan, Ad, Soyad)

Prof. Dr.  R. Selma Görgülü

Prof. Dr.  M. Filiz Ulusoy

Doç. Dr. Hülya Uçar

Doç. Dr. Leyla Dinç

Giriş koşulları

  • ‘Hemşirelik’, ‘Hemşirelik Esasları’ ve ‘Hemşirelikte Yönetim’ yüksek lisans diploması

  • LES: 50, GRE: 650, GMAT: 475

  • Yabancı Dil: B1

  • Mülakat Değerlendirmesi

  • Genel basari notu, LES puanının % 50'si, yüksek lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat tam notunun % 30'u.

Öğrenim süresi

4 Yıl (8 yarıyıl)

Zorunlu kredi yükü

27

Bilimsel hazırlık ve özel koşullar

Yabancı dil giriş sınavı ve mülakat değerlendirmesinde başarılı olanlardan yüksek lisans öğrenimini başvurdukları alanın dışında bir alanda ya da Hacettepe Üniversitesi dışında bir yükseköğretim kurumunda tamamlayanlar için mülakat jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanlığının görüsü üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla bilimsel hazırlık programı öngörülebilir.

Program dışından alınması zorunlu dersler

Yoktur

Yeterlik sınavında başarı koşulları

H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Doktora yeterlilik programı için öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak

Tez çalışması için aranan koşullar

En az 27 kredilik dersi başarıyla tamamlamış olmak ve yeterlilik sınavında başarı göstermek

Tez savunması için aranan koşullar

Yoktur

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Sıhhiye Ankara
Tel: 0 312 3242013 Fax: 0 312 3127085
hemsirelikmaster@hacettepe.edu.tr