Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Yayın Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Doç. Dr. Sergül DUYGULU (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Duygu HİÇDURMAZ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Gülten KOÇ (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Sekreterler

Dr. Öğr. Üyesi Seher BAŞARAN AÇIL (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)  

Arş. Gör. Merve MERT KARADAŞ  (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

İngilizce Düzeltme 

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YÜCEL ÖZÇIRPAN (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Doç. Dr. Zehra GÖK METİN (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi​​​ Nilgün KURU ALICI (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice PARS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha ÖZDEMİR KÖKEN (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Nebahat BORA GÜNEŞ (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Melike Ayça AY KAATSIZ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Sabri KARAHAN (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Arş. Gör. Ayşe YÜCESAN (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Neşe ALTINOK ERSOY (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Tuğçe TORUN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)