Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Web Tasarım Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha ÖZDEMİR KÖKEN (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Üyeler

Arş. Gör. Sabri KARAHAN (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Arş. Gör. Pınar UZUNKAYA  ÖZTOPRAK (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Afra ÇALIK (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Şeyma ADIBELLİ (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

İlhan DEREKÖY (Fakülte Sekreteri)

Esra KILIÇ (Öğrenci)