Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Sosyal Komite

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ARIKAN DÖNMEZ (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Arş. Gör. Dr. Burcu DULUKLU (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Sevda YILDIRIM (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Betül ŞENTÜRK KILIÇ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Çiğdem BAYZAT (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Fatma CEYLAN (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

İlhan DEREKÖY (Fakülte Sekreteri)

Türkan ÜÇER (İdari Personel)