Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı araştırma görevlisi alımı ön değerlendirmeyi geçen adaylar için sınav tarihi ve yeri

Fakültemiz Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı araştırma görevlisi alımı;

Ön değerlendirmeyi geçen adaylar için sınav tarihi ve yeri:

11 Ocak 2018 Saat: 09:00

Hemşirelik Fakültesi 3316 nolu toplantı salonu

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019