Prof.Dr. Fatma ÖZ

Fatma ÖZ 

Öğretim Üyesi (Psikiyatri Hemşireliği) 

E-posta: fatmaoz@hacettepe.edu.tr

 

Prof. Dr. Fatma ÖZ, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1980 yılında mezun olmuştur. 1984 yılında H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programında Bilim Uzmanlığı, 1992 yılında Psikiyatri Hemşireliğinde Doktora Programını tamamlamıştır. 1980-89 yılları arasında H.Ü. Erişkin Hastanesi Psikiyatri ve Genel Cerrahi kliniklerinde yönetici olarak çalışmış, 1990 yılında yüksekokula Araştırma Görevlisi olarak girmiştir. 1993 yılında Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçentlik, 1998 yılında Doçentlik ve 2004 yılında Profesörlük unvanı almıştır. 2002 yılından itibaren müdür yardımcılığı görevini, Kasım 2007’den 2009 yılına kadar Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm başkan yardımcılığı görevini, 22 Ağustos 2013 - 19 Temmuz 2016 tarihleri arasında Hemşirelik Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. Eylül 2000 yılından itibaren Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

İletişim, psikonkoloji, danışmanlık, ölüm, madde bağımlılığı, etik ve yasal konular, ruh sağlığı ve sağlık alanı ile ilgili kavramlara dönük bilimsel ve hizmete dayalı çalışmaları ve yayınları mevcuttur.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı yayınları:

 • Bozdogan Yesilot S. Öz F.”Validity and Reliability of the Presence of Nursing Scale in Patients with Cancer in the Turkish Language”, International Journal of Caring Sciences, 2016, 9(2):443-451.
 • Hiçdurmaz D., Öz F. (January 2016) “Interpersonal  Sensitivity, Coping Ways and Automatic Thoughts of Nursing Students Before and After A Cognitive Behavioral Group Counseling Program”. Nurse Education Today, 36: 152–158. 
 • Sarıkoc¸G., Öz F. The Effects and Stigma of Mental Illness in Turkey” Community Mental Health Journal, 2015 DOI 10.1007/s10597-015-9960-7.
 • Tambag H. Öz F. (2013)”Evaluation of the Psychoeducation Given to the Elderly at Nursing Homes for a Healthy Lifestyle and Developing Life Satisfaction”, Community Mental Health Journal, 49(6):742-747.
 • Oz, F. Dil, S. Inci, F. Kamisli, S. (2012) “Evaluation of Group Counseling for Women with Breast Cancer in Turkey”, Cancer Nursing, 35(4):E27-E34.
 • Öz F. “Kanserde Psikososyal Hemşirelik”, Turkiye Klinikleri J Intern Med Nurs-Special Topics. 2015,1(2):46-52.
 • Öz F., Demiralp M. (Çev. Eds) (2014) Psikososyal Hemşirelik Genel Hasta Bakımı için. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara.
 • Öz F.(2010). Sağlık Alanında Temel Kavramlar. Yenilenmiş ikinci baskı. Mattek Matbaacılık Bas.Yay.Tic.Ltd.Şti.Ankara.
 • Oz F. (2001) “Impact of Training on Empathic communication Skills and Tendency of Nurses.” Clinical Excellence for Nurse Practitioners, 5 (1): 44-51.  
 • Oz F. (2001) “Nurses'  and Physicians' Views About Euthanasia.” Clinical Excellence for Nurse Practitioners5 (4): 222-231.
 • Kamışlı, S. ve Öz F. (2011) “Evalution of a Smoking Cessation Psychoeducational Program for Nurses.” Journal of Addictions Nursing, 22 (3), 117–123.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 09.08.2019