Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan 

Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Üyeler

Doç. Dr. Nuri DOĞAN (Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD)

Doç. Dr. İmatullah AKYAR (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Doç. Dr. Yeter Sinem ÜZAR ÖZÇETİN (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr.  Nilay ERCAN ŞAHİN (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen TAŞDELEN TEKER (Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi ve Bilişimi ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YÜCEL ÖZÇIRPAN (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice PARS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Çiğdem CANBOLAT SEYMAN (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Emine KURUCA ÖZDEMİR (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)