Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Mezuniyet Töreni Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Doç. Dr. Duygu HİÇDURMAZ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı ) 

Üyeler

Arş.Gör. Dr. Elif BAKIR (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Dilara CENGIZ (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Ruken BARUT TUSUN (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. İlknur ATASEVER (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Fatma CEBECİ (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Arş. Gör. Emine KURUCA ÖZDEMİR (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı) 

Arş. Gör. Kübra TERZİ (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Arş. Gör. Mustafa Sabri KOVANCI (Psikiyatri Hemşireliği)

Arş. Gör. Sevda ÖZTÜRK (Psikiyatri Hemşireliği)

İlhan DEREKÖY (Fakülte Sekreteri)

Zerrin TEMEL (İdari Personel)