Mezun öğrencilerin diplomalarının teslimi hakkında önemli duyuru

Sevgili Mezun Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından onaylı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olan Diplomalarınız Dekanlığımıza teslim edilmiştir. Diplomalar 5 Ekim 2020 tarihine kadar, mesai gün ve saatleri içinde, yalnızca diploma sahibine şahsen ve ıslak imza karşılığında teslim edilecektir. Bunun için öncelikle, Fakültemiz Web sayfasında “Öğrenciler İçin” sekmesinden açılan “Yararlı Belgeler” linkinden erişilebilen Mezun Öğrenci İlişik Kesme Formunun doldurularak ilgili birimlere onaylatılması ve Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

Prof. Dr. Leyla DİNÇ

Dekan

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 20.07.2020