Yönetim

Dekan 


Prof.Dr. Leyla Dinç 

E.posta: leylad@hacettepe.edu.tr 

Telefon: +90 312 324 10 23

 

Dekan Yardımcısı 


Yrd.Doç.Dr. İmatullah Akyar

E.posta: akyar@hacettepe.edu.tr 

Telefon: +90 312 305 15 80-173

 

 

Fakülte Sekreteri 


Füzun Torun 

E.posta: ftorun@hacettepe.edu.tr 

Telefon: +90 312 305 15 80-116

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017