Yönetim

Dekan 


Prof.Dr. Leyla Dinç 

Telefon: +90 312 305 15 80-111

 

 

 

 

 

Dekan Yardımcısı


Dr. Öğr. Üyesi İmatullah Akyar

E.posta: akyar@hacettepe.edu.tr 

Telefon: +90 312 305 15 80-111

 

 

 

Fakülte Sekreteri


Füzun Torun

E.posta: ftorun@hacettepe.edu.tr 

Telefon: +90 312 305 15 80-111

                       

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019