Yayın Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Doç.Dr. Sergül Duygulu

Başkan Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. İmatullah Akyar

Konu Editörleri

Prof.Dr. Hicran Çavuşoğlu

Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik

Doç.Dr. Süheyla Abaan

Doç.Dr. Leyla Özdemir

Yrd.Doç.Dr. Gülten Koç

Yrd.Doç.Dr. Fatoş Korkmaz

Üyeler

Doç.Dr. Sevgisun Kapucu

Yrd.Doç.Dr. Duygu Hiçdurmaz

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yücel

Arş.Gör.Dr. Nilay Ercan Şahin

Arş.Gör.Dr. Seher Başaran Açıl

Arş.Gör.Dr. Hatice Pars

Arş.Gör. Dr. Çiğdem Canbolat Seyman

Arş.Gör. Funda Arslan

Arş.Gör. Sevil Çınar

Arş.Gör. Rabiye Akın 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017