Yayın Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Doç.Dr. Sergül Duygulu (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Duygu Hiçdurmaz (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Fatoş Korkmaz (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Koç (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Sekreterler

Dr. Öğr. Üyesi Seher Başaran Açıl (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Arş.Gör.Dr. Nilay Ercan Şahin (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

İngilizce Düzeltme 

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yücel (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Prof. Dr. Sevgisun Kapucu (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Gök Metin (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Pars (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Özdemir Köken (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Dr. Melike Ayça Ay (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Sabri Karahan (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Merve Mert Karadaş  (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019