Web Tasarım Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Özdemir Köken (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Üyeler

Arş.Gör. Sabri Karahan (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Arş. Gör. Pınar Uzunkaya (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Afra Çalık (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Füzun Torun (Fakülte Sekreteri V.)

Müberra Yılmaz (Öğrenci)

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019