Web Tasarım Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi İmatullah Akyar

Üyeler

Arş.Gör.Dr. Zeliha Özdemir

Arş.Gör. Sabri Karahan

Arş. Gör. Pınar Uzunkaya

Arş. Gör. Afra Çalık

Füzun Torun (Fakülte Sekreteri V.)

Öğr. Kadriye Sakarya

Öğr. Okan Demiryürek

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 16.04.2018