Web Tasarım Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha ÖZDEMİR KÖKEN (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Üyeler

Arş.Gör. Sabri KARAHAN (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Arş. Gör. Pınar UZUNKAYA (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Afra ÇALIK (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Füzun TORUN (Fakülte Sekreteri V.)

Müberra YILMAZ (Öğrenci)

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 09.08.2019