Web Tasarım Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Yrd. Doç. Dr. İmatullah Akyar

Üyeler

Arş.Gör.Dr. Zeliha Özdemir

Arş.Gör. Sabri Karahan

Füzun Torun

Öğr. Kadriye Sakarya

Öğr. Okan Demiryürek

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017