Ulusal ve Uluslararası İşbirliği Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Uluslararası İşbirliği Koordinatörü

Doç.Dr. Sergül Duygulu

Erasmus Koordinatörü

Doç.Dr. Sergül Duygulu

Yrd.Doç.Dr. Zahide Tunçbilek (Koordinatör Yardımcısı) 

Staj Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Zahide Tunçbilek

Arş.Gör. Dr. Yeter Sinem Üzar Özçetin (Koordinatör Yardımcısı) 

Farabi Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Bilge Kalanlar

Arş.Gör. Melike Ayça Ay (Koordinatör Yardımcısı) 

Mevlana Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Gülten Koç

Uluslararası İşbirliği ve Protokoller Sorumlusu 

Yrd.Doç.Dr. Duygu Hiçdurmaz 

Üyeler

Yrd.Doç.Dr. Şenay Sarmasoğlu

Yrd. Doç. Dr. Zehra Gök Metin

Arş.Gör.Dr. Nilay Ercan Şahin

Arş.Gör.Dr. Ayşe Arıkan Dönmez

Arş.Gör. Rabiye Akın

Arş.Gör. Gülden Basit

Arş.Gör. Elif Bakır

Lütfiye Ozan 

Bülent Eser

ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU DANIŞMANLIK SAATLERİ

Pazartesi

11:00 - 12:00

 

Salı

09:00 - 10:00

Arş. Gör. Gülden Basit

12:00 - 12:45

Çarşamba

09:30 - 10:30

Arş. Gör. Rabiye Akın

12:30 - 13:30

Arş. Gör. Dr. Yeter Sinem Üzar Özçetin

 

Perşembe

10:30 - 11:30

Arş. Gör. Elif Bakır

Cuma

11:00 - 12:00

Arş. Gör. Dr. Ayşe Arıkan Dönmez

 

15:00 - 15:30

Yrd. Doç. Dr. Zehra Gök Metin

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.05.2017