Ulusal ve Uluslararası Eğitim İşbirliği Koordinatörlüğü

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi İmatullah Akyar (Dekan Yardımcısı)

Bologna Koordinatörlüğü

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Zahide Tunçbilek

Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Yeter Sinem Üzar Özçetin

Üyeler:

Arş.Gör.Dr. Nilay Ercan Şahin (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör.Dr. Şenay Gül (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Dr. Seher Başaran (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Fatma Uslu Şahan (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Elif Bakır (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Canan Karadaş (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Lütfiye Ozan

Erasmus Koordinatörlüğü

Koordinatör: Doç. Dr. Sergül Duygulu

Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Zahide Tunçbilek

Üyeler

Arş.Gör.Dr. Ayşe Arıkan Dönmez (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Funda Arslan (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Rabiye Akın (Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Anabilim Dalı )

Arş.Gör. Gülden Basit (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Nebahat Bora Güneş (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş Gör. Gülşah Yıldız (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı )

Şebnem Özcan (Fakülte Öğrenci Temsilcisi)

Lütfiye Ozan 

Bülent Eser

Mevlana Koordinatörlüğü  

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Gülten Koç

Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Hatice Pars

Farabi Koordinatörlüğü

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kalanlar

Koordinatör Yardımcısı:  Arş. Gör. Melike Ayça Ay

 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 16.04.2018