Ulusal ve Uluslararası Eğitim İşbirliği Koordinatörlüğü

Başkan

Yrd. Doç. Dr. İmatullah Akyar (Dekan Yardımcısı)

Bologna Koordinatörlüğü

Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Zahide Tunçbilek

Koordinatör Yardımcısı: Arş. Dör. Dr. Yeter Sinem Üzar Özçetin

Üyeler:

Arş.Gör.Dr. Nilay Ercan Şahin (Halk Sağlığı Hemşireliği ABD)

Arş.Gör.Dr. Şenay Gül (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Dr. Seher Başaran (Hemşirelikte Yönetim)

Arş.Gör. Fatma Uslu Şahan (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Elif Bakır (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Canan Karadaş (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Lütfiye Ozan

Erasmus Koordinatörlüğü

Koordinatör: Doç. Dr. Sergül Duygulu

Koordinatör Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Zahide Tunçbilek

Üyeler

Arş.Gör.Dr. Ayşe Arıkan Dönmez (İç Hastalıkları Hemşireliği)

Arş.Gör. Funda Arslan (Halk Sağlığı Hemşireliği)

Arş.Gör. Rabiye Akın (Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği)

Arş.Gör. Gülden Basit (Hemşirelik Esasları)

Arş.Gör. Nebahat Bora Güneş (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği)

Arş Gör. Gülşah Yıldız (Psikiyatri Hemşireliği)

Şebnem Özcan (Fakülte Öğrenci Temsilcisi)

Lütfiye Ozan 

Bülent Eser

Mevlana Koordinatörlüğü  

Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Gülten Koç

Farabi Koordinatörlüğü

Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Bilge Kalanlar

Koordinatör Yardımcısı:  Arş. Gör. Melike Ayça Ay

 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017