Ulusal ve Uluslararası Eğitim İşbirliği Koordinatörlüğü

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi İmatullah Akyar (Dekan Yardımcısı)

Bologna Koordinatörlüğü

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Zahide Tunçbilek (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Yeter Sinem Üzar Özçetin (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler:

Dr. Öğr. Üyesi Seher Başaran Açıl (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Arş.Gör.Dr. Nilay Ercan Şahin (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör.Dr. Şenay Gül (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Dr. Fatma Uslu Şahan (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Elif Bakır (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Canan Karadaş (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Lütfiye Ozan (Öğrenci İşleri)

Erasmus Koordinatörlüğü

Koordinatör: Doç. Dr. Sergül Duygulu (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Zahide Tunçbilek (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Staj Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Yeter Sinem Üzar Özçetin (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Üyeler

Arş.Gör.Dr. Ayşe Arıkan Dönmez (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Dr. Nebahat Bora Güneş (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Sevda Yıldırım (Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş Gör. Gülşah Yıldız (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Ayşe Yücesan (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Özlem Arıburnu (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Lütfiye Ozan (Öğrenci İşleri)

Bülent Eser (Öğrenci İşleri)

Mevlana Koordinatörlüğü  

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Gülten Koç (Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Farabi Koordinatörlüğü

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kalanlar (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Koordinatör Yardımcısı:  Arş. Gör. Dr. Melike Ayça Ay (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019