Temsilciler
Prof.Dr. Oya Nuran Emiroğlu Senato Temsilcisi 
Doç.Dr. Sergül Duygulu Üniversite Kalite Komisyonu Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Zahide Tunçbilek Fakülte Bologna Temsilcisi 
Arş.Gör. Dr. Melike Ayça Ay Fakülte Araştırma Görevlisi Temsilcisi

                      

   

       

                                                                                                                                              

          

                          

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019