Temsilciler
Prof.Dr. Fatma Öz Senato Temsilcisi 
Yrd.Doç.Dr. Zahide Tunçbilek Fakülte Bologna Temsilcisi 
Yrd.Doç.Dr. Fatoş Korkmaz Üniversite İletişim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi
Doç.Dr. Sergül Duygulu

Üniversite İletişim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi

Üniversite İletişim Koordinatörlüğü  Danışma Kurulu Üyesi

Arş.Gör. Melike Ayça Ay Fakülte Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Şebnem Özcan  Fakülte Öğrenci Temsilcisi

                      

   

       

                                                                                                                                              

          

                          

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.05.2017