Temsilciler
TEMSİLCİLER  
Prof.Dr. Oya Nuran EMİROĞLU Senato Temsilcisi 
Doç.Dr. Sergül DUYGULU Üniversite Kalite Komisyonu Üyesi
Dr.Öğr. Üyesi Zahide TUNÇBİLEK Fakülte Bologna Temsilcisi 
Arş. Gör. Dr. Fatma USLU ŞAHAN Fakülte Araştırma Görevlisi Temsilcisi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 28.02.2020