Stratejik Planlamaların Sürekli Gelişimini Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Doç. Dr. Leyla Özdemir

Başkan Yardımcısı 

Öğr.Gör.Dr. Handan Boztepe

Üyeler

Arş.Gör. Sevcan Kılıç

Arş.Gör. Esma Kabasakal

Arş.Gör. Canan Karadaş

Arş.Gör. Berna Kurt

Arş. Gör. Emine Kuruca Özdemir

Arş. Gör. Tuğçe Torun

Füzun Torun

Şevket Yıldırım

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017