Stratejik Planlamaların Sürekli Gelişimini Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Prof. Dr. Leyla Özdemir (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Arş.Gör. Sevcan Kılıç (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Canan Karadaş (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Berna Kurt (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Emine Kuruca Özdemir (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Merve Mert Karadaş (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Semra Atasayar (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Fatma Cebeci (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği)

Arş. Gör. Işın Alkan (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Füzun Torun (Fakülte Sekreteri V.)

Kenan Türker Kantarcı (İdari Personel)

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019