Stratejik Planlamaların Sürekli Gelişimini Değerlendirme Komisyonu

Başkan

Öğr.Gör.Dr. Handan Boztepe

Üyeler

Arş.Gör. Sevcan Kılıç

Arş.Gör. Sevda Arslan

Arş.Gör. Esma Kabasakal

Arş.Gör. Atiye Erbaş

Arş.Gör. Canan Karadaş

Arş.Gör. Berna Kurt

Arş. Gör. Beril Nisa Yaşar

Arş. Gör. Emine Kuruca Özdemir

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Copyright 2015