Stratejik Planlamaların Sürekli Gelişimini Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Prof. Dr. Leyla ÖZDEMİR (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Nur İZGÜ (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Sevcan KILIÇ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Canan KARADAŞ (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Berna KURT (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Emine KURUCA ÖZDEMİR (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Merve MERT KARADAŞ (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Semra ATASAYAR (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Fatma CEBECİ (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Mücahide ÖNER (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Arş. Gör. Işın ALKAN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Füzun TORUN (Fakülte Sekreteri V.)

Kenan Türker KANTARCI (İdari Personel)

Gökhan DEMİR (İdari Personel)

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 09.08.2019