Spor Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Arş.Gör. Betül Şentürk

Üyeler

Füzun Torun

Arş.Gör. Burcu Duluklu

Arş.Gör. Gülşah Yıldız

Arş.Gör. Melike Ayça Ay

Arş.Gör. Sabri Karahan

Arş.Gör. Berna Kurt

Arş.Gör. Gülşah Kesik

Arş.Gör. Tuğçe Torun

Arş.Gör. Pınar Uzunkaya

Arş.Gör. Sıdıka Kestel

Arş.Gör. İlknur Atasever

Öğr. Mehmet Atal

Öğr. Sabahat Oflaz

Öğr. Türkan Melisa Öncü

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017