Spor Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Kuru Alıcı (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Arş.Gör. Betül Şentürk (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Burcu Duluklu (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Arş.Gör. Gülşah Yıldız (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Melike Ayça Ay (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Sabri Karahan (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Arş.Gör. Berna Kurt (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Gülşah Kesik (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Tuğçe Torun (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Pınar Uzunkaya (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Sıdıka Kestel (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş.Gör. İlknur Atasever (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Mustafa Sabri Kovancı (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Füzun Torun (Fakülte Sekreteri V.)

Öğr. Mehmet Atal

Öğr. Türkan Melisa Öncü

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir Köken,  Sabri Karahan

bodrum escort istanbul escort Escort Konyaalti

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 13.11.2018