Spor Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Kuru Alıcı (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Arş.Gör. Dr. Burcu Duluklu (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Arş.Gör. Dr. Melike Ayça Ay (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Betül Şentürk (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Gülşah Yıldız Aytaç (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Sabri Karahan (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Arş.Gör. Berna Kurt (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Gülşah Kesik (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Tuğçe Torun (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Pınar Uzunkaya (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. İlknur Atasever (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Mustafa Sabri Kovancı (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Kevser Özata (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Yıldız Turunç (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

İlker Yurtsever (İdari Personel)

Tuna Dağyıldızı (İdari Personel)

Furkan Esmer (Öğrenci)

Türkan Melisa Öncü (Öğrenci)

Halil İbrahim Percem (Öğrenci)

Sibel Ercan (Öğrenci)

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019