Spor Komisyonu

Başkan

Arş.Gör. Betül Şentürk

Üyeler

Arş.Gör. Safiye Temel

Arş.Gör. Burcu Duluklu

Arş.Gör. Gülşah Yıldız

Arş.Gör. Melike Ayça Ay

Arş.Gör. Sabri Karahan

Arş.Gör. Berna Kurt

Arş.Gör. Gülşah Kesik

Arş.Gör. Tuğçe Torun

Arş.Gör. Esra Bükecik

Arş.Gör. Pınar Uzunkaya

Arş.Gör. Sıdıka Kestel

Arş.Gör. İlknur Atasever

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Copyright 2015