Sosyal Komite

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Seher BAŞARAN AÇIL (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Üyeler

Doç.Dr. Sergül DUYGULU (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Arş.Gör.Dr. Ayşe ARIKAN DÖNMEZ (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör.Dr. Burcu DULUKLU (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Arş.Gör. Sevil ÇINAR (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Ayşe AY (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Sevda YILDIRIM (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Betül ŞENTÜRK (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Ruken BARUT (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Çiğdem BAYZAT (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Türkan ÜÇER (İdari Personel)

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 09.08.2019