Sosyal Komite

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Arş.Gör.Dr. Şenay Gül

Üyeler

Doç.Dr. Sergül Duygulu

Arş.Gör.Dr. Zeliha Özdemir

Arş.Gör.Dr. Ayşe Arıkan Dönmez

Arş.Gör. Sevil Çınar

Arş.Gör. Ayşe Ay

Arş.Gör. Betül Şentürk

Arş.Gör. Ruken Barut

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017