Sosyal Komite

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Seher Başaran Açıl (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Üyeler

Doç.Dr. Sergül Duygulu (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Arş.Gör.Dr. Ayşe Arıkan Dönmez (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör.Dr. Burcu Duluklu (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Arş.Gör. Sevil Çınar (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Ayşe Ay (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Sevda Yıldırım (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Betül Şentürk (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Ruken Barut (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Çiğdem Bayzat (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

İdari Personel Türkan Üçer

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019