Sosyal Komite

Başkan

Doç.Dr. Sergül Duygulu

Üyeler

Arş.Gör.Dr. Zeliha Özdemir

Arş.Gör.Dr. Şenay Gül

Arş.Gör.Dr. Ayşe Arıkan Dönmez

Arş.Gör. Sevil Çınar

Arş.Gör. Ayşe Ay

Arş.Gör. Sevda Yıldırım

Arş.Gör. Betül Şentürk

Arş.Gör. Ruken Barut

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Copyright 2015