Sosyal Komite

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Arş.Gör.Dr. Şenay Gül (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Üyeler

Doç.Dr. Sergül Duygulu (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Arş.Gör.Dr. Zeliha Özdemir Köken (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Arş.Gör.Dr. Ayşe Arıkan Dönmez (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Sevil Çınar (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Ayşe Ay (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Sevda Yıldırım (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Betül Şentürk (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Ruken Barut (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir Köken,  Sabri Karahan

bodrum escort istanbul escort Escort Konyaalti

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 13.11.2018