Risk Değerlendirme Ekibi

Üyeler

Dekan Yardımcısı: Doç. Dr. İmatullah AKYAR

Fakülte Sekreteri: Füzun TORUN

İş Güvenliği Uzmanı: Arş.Gör. Yüksel BOZ

Çalışan Temsilcisi: Lütfiye OZAN

Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Zehra GÖK METİN (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

                              Dr. Öğr. Üyesi Nilgün KURU ALICI (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Öğretim Elemanı (Yedek Üye): Arş.Gör.Dr. Nilay ERCAN ŞAHİN (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Teknik Eleman (Yedek Üye): İlker YURTSEVER

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 09.08.2019