Risk Değerlendirme Ekibi

Üyeler

Dekan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İmatullah Akyar

İş Güvenliği Uzmanı: Ayfer Kapancık

Çalışan Temsilcisi: Mustafa Karakaş

Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Zehra Gök Metin 

                          Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Kuru

Fakülte Sekreteri: Füzun Torun

Öğretim Elemanı (Yedek Üye): Dr. Nilay Ercan Şahin

Teknik Eleman (Yedek Üye): İlker Yurtsever

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 16.04.2018