Risk Değerlendirme Ekibi

Üyeler

Dekan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İmatullah Akyar

Fakülte Sekreteri: Füzun Torun

İş Güvenliği Uzmanı: Ar.Gör. Yüksel Boz

Çalışan Temsilcisi: Lütfiye Ozan

Öğretim Elemanı: Dr. Öğr. Üyesi Zehra Gök Metin (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

                               Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Kuru (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Öğretim Elemanı (Yedek Üye): Dr. Nilay Ercan Şahin (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Teknik Eleman (Yedek Üye): İlker Yurtsever

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019