Öz Değerlendirme Kurulu

Başkan

Prof.Dr. Leyla Dinç

Üyeler

Prof.Dr. Hicran Çavuşoğlu

Prof.Dr. Oya Nuran Emiroğlu

Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik

Doç.Dr. Süheyla Abaan

Doç.Dr. Sevgisun Kapucu

Doç.Dr. Sergül Duygulu

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Koç

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hiçdurmaz

Dr. Öğr. Üyesi Fatoş Korkmaz

Dr. Öğr. Üyesi İmatullah Akyar

Dr. Öğr. Üyesi Zahide Tunçbilek

Öğr.Gör.Dr. Handan Boztepe

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kalanlar

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yücel

Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş

Arş.Gör. Dr. Zeliha Özdemir

Arş.Gör.Dr. Şenay Gül

Arş.Gör. Funda Aslan

Arş.Gör. Fatma Uslu Şahan

Arş.Gör. Melike Ayça Ay

Arş.Gör. Neşe Altınok Ersoy 

Arş.Gör. Emine Kuruca Özdemir

Arş.Gör. Nebahat Bora Güneş

Füsun Torun        (Fakülte Sekreteri)

Lütfiye Ozan       (Bilgisayar İşletmeni)

Şevket Yıldırım   (Bilgisayar İşletmeni)         

Şebnem Özcan (Fakülte ve 4. Sınıf Öğrenci Temsilcisi)

Furkan Esmer (3. Sınıf Öğrenci Temsilcisi)

Selin Kınalıoğlu (2. Sınıf Öğrenci Temsilcisi)

Songül Öz (1. Sınıf Öğrenci Temsilcisi)

  

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 16.04.2018