Öz Değerlendirme Kurulu

Başkan

Prof.Dr. Leyla Dinç (Dekan)

Üyeler

Prof.Dr. Hicran Çavuşoğlu (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Prof.Dr. Oya Nuran Emiroğlu (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Prof.Dr. Leyla Özdemir (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Prof.Dr. Sevgisun Kapucu (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç.Dr. Süheyla Abaan (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Doç.Dr. Melek Serpil Talas (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç.Dr. Sergül Duygulu (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Duygu Hiçdurmaz (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Fatoş Korkmaz (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Koç (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi İmatullah Akyar (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Zahide Tunçbilek (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kalanlar (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yücel (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Sarmasoğlu (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Gök Metin (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Yeter Sinem Üzar Özçetin (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Kuru Alıcı (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Pars (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Özdemir Köken (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Dr. Öğr. Üyesi Nur İzgü (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör.Dr. Şenay Gül (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Dr. Fatma Uslu Şahan (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Dr. Melike Ayça Ay (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Dr. Nebahat Bora Güneş (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Neşe Altınok Ersoy (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Emine Kuruca Özdemir (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Füsun Torun        (Fakülte Sekreteri V.)

Lütfiye Ozan       (Bilgisayar İşletmeni)       

Furkan Esmer (Öğrenci )

Selin Kınalıoğlu (Öğrenci)

Songül Öz (Öğrenci)

  

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019