Öz Değerlendirme Kurulu

Başkan

Prof.Dr. Leyla Dinç (Dekan)

Üyeler

Prof.Dr. Hicran Çavuşoğlu (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Prof.Dr. Oya Nuran Emiroğlu (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç.Dr. Süheyla Abaan (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Doç.Dr. Sevgisun Kapucu (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç.Dr. Sergül Duygulu (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Duygu Hiçdurmaz (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Koç (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Fatoş Korkmaz (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi İmatullah Akyar (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Zahide Tunçbilek (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Öğr.Gör.Dr. Handan Boztepe (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kalanlar (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yücel (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Dr. Zeliha Özdemir Köken (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Arş.Gör.Dr. Şenay Gül (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Funda Aslan (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Fatma Uslu Şahan (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Melike Ayça Ay (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Neşe Altınok Ersoy (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Emine Kuruca Özdemir (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Nebahat Bora Güneş (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Füsun Torun        (Fakülte Sekreteri V.)

Lütfiye Ozan       (Bilgisayar İşletmeni)       

Furkan Esmer (4. Sınıf Öğrenci Temsilcisi)

Selin Kınalıoğlu (3. Sınıf Öğrenci Temsilcisi)

Songül Öz (2. Sınıf Öğrenci Temsilcisi)

  

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir Köken,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 13.11.2018