Öz Değerlendirme Kurulu

Başkan

Prof.Dr. Leyla DİNÇ (Dekan)

Üyeler

Prof.Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Prof.Dr. Oya Nuran EMİROĞLU (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Prof.Dr. Leyla ÖZDEMİR (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Prof.Dr. Sevgisun KAPUCU (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç.Dr. Süheyla ABAAN (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Doç.Dr. Melek Serpil TALAS (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç.Dr. Sergül DUYGULU (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Duygu HİÇDURMAZ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Doç. Dr. İmatullah AKYAR (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Zehra GÖK METİN (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Gülten KOÇ (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Zahide TUNÇBİLEK (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Dr. Öğr. Üyesi Bilge KALANLAR (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YÜCEL (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Şenay SARMASOĞLU (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Yeter Sinem ÜZAR ÖZÇETİN (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün KURU ALICI (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice PARS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha ÖZDEMİR KÖKEN (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Dr. Öğr. Üyesi Nur İZGÜ (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör.Dr. Şenay GÜL (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Dr. Fatma USLU ŞAHAN (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Dr. Melike Ayça AY KAATSIZ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Dr. Nebahat BORA GÜNEŞ (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Neşe ALTINOK ERSOY (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Emine KURUCA ÖZDEMİR (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Füsun TORUN        (Fakülte Sekreteri V.)

Lütfiye OZAN          (Öğrenci İşleri)       

Furkan ESMER       (Öğrenci )

Selin KINALIOĞLU  (Öğrenci)

Songül ÖZ               (Öğrenci)

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 09.08.2019