Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan 

Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Üyeler

Doç. Dr. Nuri DOĞAN

(Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen TAŞDELEN TEKER

(Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi ve Bilişimi ABD)

Doç. Dr. İmatullah AKYAR (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)  

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YÜCEL (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Bilge KALANLAR (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Şenay SARMASOĞLU (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı) 

Dr. Öğr. Üyesi Yeter Sinem ÜZAR ÖZÇETİN (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice PARS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Çiğdem CANBOLAT SEYMAN (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 09.08.2019