Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan 

Doç.Dr. Sergül Duygulu

Üyeler

Yrd.Doç.Dr. Duygu Hiçdurmaz

Yrd.Doç.Dr. Fatoş Korkmaz

Yrd.Doç.Dr. İmatullah Akyar

Yrd. Doç. Dr. Fatoş Korkmaz

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yücel

Öğr. Gör. Dr. Handan Boztepe

Yrd. Doç. Dr. Bilge Kalanlar

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.05.2017