Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan 

 

Üyeler

Doç. Dr. Nuri Doğan

(Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Taşdelen Teker

(Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi ve Bilişimi ABD)

Dr. Öğr. Üyesi İmatullah Akyar (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)  

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yücel (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kalanlar (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Sarmasoğlu (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı) 

Öğr. Gör. Dr. Handan Boztepe (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Yeter Sinem Üzar Özçetin (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı) 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir Köken,  Sabri Karahan

bodrum escort istanbul escort Escort Konyaalti

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 13.11.2018