Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan 

Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik

Üyeler

Doç. Dr. Nuri Doğan

(Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD)

 Yrd. Doç. Dr. Gülşen Taşdelen Teker

(Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi ve Bilişimi ABD)

Yrd. Doç. Dr. İmatullah Akyar

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yücel

Yrd. Doç. Dr. Bilge Kalanlar

Yrd. Doç. Dr. Şenay Sarmasoğlu

Öğr. Gör. Dr. Handan Boztepe

Yrd. Doç. Dr. Yeter Sinem Üzar Özçetin 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017