Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Başkan

Doç.Dr. Süheyla Abaan

Üyeler

Prof.Dr. Hicran Çavuşoğlu (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Prof.Dr. Oya Nuran Emiroğlu (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç.Dr. Süheyla Abaan (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Doç.Dr. Duygu Hiçdurmaz (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Koç (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Füzun Torun (Fakülte Sekreteri V.)

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019