Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Başkan

Doç.Dr. Süheyla ABAAN (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Üyeler

Prof.Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Prof.Dr. Oya Nuran EMİROĞLU (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç.Dr. Duygu HİÇDURMAZ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Gülten KOÇ (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Füzun TORUN (Fakülte Sekreteri V.)

Gökhan DEMİR (İdari Personel)

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 09.08.2019