Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Öğrenci Yıllığı Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yücel (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Arş.Gör. Esma Kabasakal (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Öğr. Ezel Aygün

Öğr. Ömer Faruk Bölük

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 20.05.2018