Öğrenci Yıllığı Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Yücel

Üyeler

Arş.Gör. Esma Kabasakal

Arş.Gör. Atiye Erbaş

Arş.Gör. Beril Nisa Yaşar

Öğr. Ezel Aygün

Öğr. Ömer Faruk Bölük

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017