Öğrenci Kongresi Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Koç (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Kuru Alıcı (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Özdemir Köken (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Fatma Deniz (Öğrenci)

Melike Can (Öğrenci)

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019