Öğrenci Kongresi Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Gülten KOÇ (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün KURU ALICI (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha ÖZDEMİR KÖKEN (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Fatma DENİZ (Öğrenci)

Melike CAN (Öğrenci)

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 09.08.2019