Öğrenci Kongresi Komisyonu

Başkan

Yrd.Doç.Dr. Gülten Koç

Üyeler

Arş.Gör.Dr. Azize Atlı Özbaş

Arş.Gör.Dr. Ayşe Arıkan Dönmez

Arş.Gör. Sevil Çınar

Arş.Gör. Ebru Öztürk Çopur

Arş.Gör. Funda Arslan

Arş.Gör. Çiğdem Canbolat Seyman

Arş.Gör. Ayşe Ay

Arş.Gör. Gül Hatice Tarakçıoğlu Çelik

Arş.Gör. Cansu Akdağ

Arş.Gör. Simge Evrenol Öçal

Arş.Gör. Sevcan Kılıç

Arş.Gör. Canan Karadaş

Arş.Gör. Sevda Yıldırım

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Copyright 2015