Öğrenci Kongresi Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Yrd.Doç.Dr. Gülten Koç

Üyeler

Yrd.Doç.Dr. Azize Atlı Özbaş

Arş.Gör.Dr. Ayşe Arıkan Dönmez

Arş.Gör. Dr. Çiğdem Canbolat Seyman

Arş.Gör. Sevil Çınar

Arş.Gör. Ebru Öztürk Çopur

Arş.Gör. Funda Arslan

Arş.Gör. Ayşe Ay

Arş.Gör. Gül Hatice Tarakçıoğlu Çelik

Arş.Gör. Cansu Akdağ

Arş.Gör. Simge Evrenol Öçal

Arş.Gör. Sevcan Kılıç

Arş.Gör. Merve Mert Karadaş

Arş.Gör. Canan Karadaş

Arş.Gör. Sevda Yıldırım

Öğr. Şebnem Özcan

Öğr. Hatice Sözen

Öğr. Fatma Deniz

Öğr. Melike Can

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017