Öğrenci Gelişimini İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

Başkan

Yrd.Doç.Dr. Fatoş Korkmaz

Üyeler

Yrd.Doç.Dr. İmatullah Akyar

Öğr.Gör. Dr. Handan Boztepe

Arş.Gör.Dr. Şenay Sarmasoğlu

Arş.Gör.Dr. Azize Atlı Özbaş

Arş.Gör.Dr. Zeliha Özdemir

Arş.Gör.Dr. Seher Başaran

Arş.Gör. Beril Nisa Yaşar

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.05.2017