Öğrenci Gelişimini İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Yrd.Doç.Dr. Fatoş Korkmaz

Üyeler

Yrd.Doç.Dr. İmatullah Akyar

Öğr.Gör. Dr. Handan Boztepe

Yrd. Doç. Dr. Şenay Sarmasoğlu

Yrd. Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş

Arş.Gör.Dr. Zeliha Özdemir

Arş.Gör.Dr. Seher Başaran Açıl

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017