Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Öğrenci Gelişimini İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Fatoş Korkmaz (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı) 

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi İmatullah Akyar (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)  

Öğr.Gör. Dr. Handan Boztepe (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Sarmasoğlu (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı) 

Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı ) 

Arş.Gör.Dr. Zeliha Özdemir (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)  

Arş.Gör.Dr. Seher Başaran Açıl (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 20.05.2018