Öz Değerlendirme Kurulu

Başkan

Prof.Dr. Leyla Dinç

Üyeler

Prof.Dr. Hicran Çavuşoğlu

Prof.Dr. Oya Nuran Emiroğlu

Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik

Doç.Dr. Süheyla Abaan

Doç.Dr. Sevgisun Kapucu

Doç.Dr. Sergül Duygulu

Yrd.Doç.Dr. Gülten Koç

Yrd.Doç.Dr. Duygu Hiçdurmaz

Yrd.Doç.Dr. Fatoş Korkmaz

Yrd.Doç.Dr. İmatullah Akyar

Yrd. Doç.Dr. Zahide Tunçbilek

Öğr.Gör.Dr. Handan Boztepe

Yrd.Doç.Dr. Bilge Kalanlar

Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Yücel

Yrd.Doç.Dr. Azize Atlı Özbaş

Arş.Gör. Dr. Zeliha Özdemir

Arş.Gör.Dr. Şenay Gül

Arş.Gör. Funda Aslan

Arş.Gör. Melike Ayça Ay

Arş.Gör. Neşe Altınok Ersoy 

Arş.Gör. Fatma Uslu Şahan

Arş.Gör. Emine Kuruca Özdemir

Arş.Gör. Nebahat Bora Güneş

Füsun Torun        (Fakülte Sekreteri)

Lütfiye Ozan       (Bilgisayar İşletmeni)

Şevket Yıldırım   (Bilgisayar İşletmeni)

Arzu Düzel          

Şebnem Özcan    (Fakülte Öğr.Temsilcisi)

Melike Can          

Selin Kınalıoğlu    

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017