Öz Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Prof.Dr. Leyla Dinç

Üyeler

Prof.Dr. Fatma Öz

Prof.Dr. Hicran Çavuşoğlu

Prof.Dr. Oya Nuran Emiroğlu

Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik

Doç.Dr. Süheyla Abaan

Doç.Dr. Sevgisun Kapucu

Doç.Dr. Sergül Duygulu

Yrd.Doç.Dr. Gülten Koç

Yrd.Doç.Dr. Fatoş Korkmaz

Öğr.Gör.Dr. Handan Boztepe

Yrd.Doç.Dr. Bilge Kalanlar

Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Yücel

Yrd.Doç.Dr. Azize Atlı Özbaş

Arş.Gör. Dr. Zeliha Özdemir

Arş.Gör.Dr. Şenay Gül

Arş.Gör. Funda Aslan

Arş.Gör. Melike Ayça Ay

Arş.Gör. Fatma Uslu Şahan

Arş.Gör. Emine Kuruca Özdemir

Arş.Gör. Nebahat Bora Güneş

Füsun Torun        (Fakülte Sekreteri)

Lütfiye Ozan       (Bilgisayar İşletmeni)

Şevket Yıldırım   (Bilgisayar İşletmeni)

Arzu Düzel          (4. Sınıf ÖğrenciTemsilcisi)

Şebnem Özcan    (Fakülte Öğr.Temsilcisi ve 3.Sınıf ÖğrenciTemsilcisi)

Melike Can          (2. Sınıf ÖğrenciTemsilci )

Selin Kınalıoğlu    (1. sınıf Öğrenci Temsilcisi)

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.05.2017