Mezuniyet Töreni Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Doç. Dr. Duygu Hiçdurmaz (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı ) 

Üyeler

Arş.Gör. Dr. Fatma Uslu Şahan (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Dilara Usta (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı) 

Arş.Gör. Elif Bakır (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Ruken Barut (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Fatma Cebeci (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)  

Arş.Gör. Aylin Helvacı (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)  

Arş. Gör. Emine Kuruca Özdemir (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)  

Arş. Gör. İlknur Atasever (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Kübra Terzi (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)  

Arş. Gör. Mustafa Sabri Kovancı (Psikiyatri Hemşireliği)

Arş. Gör. Sevda Öztürk (Psikiyatri Hemşireliği)

Füzun Torun (Fakülte Sekreteri V.)

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019