Mezuniyet Töreni Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hiçdurmaz

Üyeler

Arş.Gör. Fatma Uslu Şahan

Arş.Gör. Dilara Usta

Arş.Gör. Elif Bakır

Arş.Gör. Ruken Barut

Arş.Gör. Fatma Cebeci

Arş.Gör. Aylin Helvacı

Arş. Gör. Emine Kuruca Özdemir

Arş. Gör. İlknur Atasever

Arş. Gör. Kübra Terzi

Fak. Sek. V. Füzun Torun

Fak. Öğr. Temsilcisi Şebnem Özcan

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 16.04.2018