Mezuniyet Töreni Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Doç. Dr. Duygu HİÇDURMAZ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı ) 

Üyeler

Arş.Gör. Dr. Fatma USLU ŞAHAN (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Dilara USTA (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı) 

Arş.Gör. Elif BAKIR (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Ruken BARUT (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Fatma CEBECİ (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)  

Arş.Gör. Aylin HELVACI (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)  

Arş. Gör. Emine KURUCA ÖZDEMİR (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)  

Arş. Gör. İlknur ATASEVER (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Kübra TERZİ (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)  

Arş. Gör. Mustafa Sabri KOVANCI (Psikiyatri Hemşireliği)

Arş. Gör. Sevda ÖZTÜRK (Psikiyatri Hemşireliği)

Füzun TORUN (Fakülte Sekreteri V.)

Zerrin TEMEL (İdari Personel)

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 09.08.2019