Merkez Hakkında

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölümlerin ve sakatlıkların nedenleri arasında kazalar ve doğal afetler ilk sıralarda gelmektedir. Ülkemizde kazalar arasında en fazla trafik kazaları görülmekle birlikte iş kazalarının görülme sıklığı da oldukça yüksektir. Kazalarda ölümlerin %10’unun ilk beş dakikada, %45’lik bölümünün ise ilk 30 dakikada gerçekleştiği bilinmektedir. Dolayısıyla kaza anında ortamda bulunan bireyler tarafından profesyonel yardım gelene kadar uygulanacak etkin bir ilk yardımla kazalara bağlı ölüm ve sakatlıkların bir kısmının önlenmesi mümkün olmaktadır. Bu nedenle toplumun ilk yardım konusunda eğitilmesi önem kazanmaktadır. Ayrıca bu eğitimlerin belirli aralıklarla, uluslararası normlara uygun revizyonlarla tekrarlanması gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2005 yılında kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi, İlk Yardım Eğiticisi Programına başlamıştır. Merkezin oluşturulmasında öğretim üyelerimizin ilk yardım eğitimine verdiği önem rol oynamıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde 2007 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin açılmasıyla Hemşirelik Yüksekokulu, Fakülte bünyesinde Hemşirelik Bölümü olarak yer almış olup, merkezin adı “Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İlk Yardım Eğitim Merkezi” olarak değişmiştir. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin kurulmasıyla merkez “Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İlk Yardım Eğitim Merkezi” adını almıştır ve fakülte bünyesinde ilk yardım eğitimleri devam etmektedir.

Eğitim merkezinde, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş 11 ilk yardım eğitmeni bulunmaktadır.

 

İletişim:

Adres:

Adnan Saygun Caddesi 
D-Blokları 1. Kat 
06100-Samanpazarı / ANKARA

Alan Kodu :

(+90) (312)

Telefonlar :

0 (312) 324 20 13 - 305 15 80 - 305 14 47

Faks :

0 (312) 312 70 85

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 09.08.2019