Kalite Komisyonu

Komisyon faaliyetlerini Öz Değerlendirme Kurulu kapsamında yürütmektedir.  

Başkan

Prof. Dr. Leyla DİNÇ (Dekan)

Üyeler

Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Oya Nuran EMİROĞLU (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)                             

Prof. Dr. Leyla ÖZDEMİR (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)  

Doç. Dr. Süheyla ABAAN (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)           

Doç. Dr. Sergül DUYGULU (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)           

Doç. Dr. Duygu HİÇDURMAZ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)  

Doç. Dr. Melek Serpil TALAS (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)           

Doç. Dr. İmatullah AKYAR (Dekan Yardımcısı)    

Dr. Öğr. Üyesi Gülten KOÇ (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)     

Füzun TORUN (Fakülte Sekreteri V.)        

Arş.Gör. Dr. Fatma USLU ŞAHAN (Fakülte Araştırma Görevlisi Temsilcisi)    

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 09.08.2019