Kalite Komisyonu

Komisyon faaliyetlerini Öz Değerlendirme Kurulu kapsamında yürütmektedir.  

Başkan

Prof. Dr. Leyla DİNÇ

Üyeler

Prof. Dr. Oya Nuran EMİROĞLU        

Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU                          

Prof. Dr. Sevilay Şenol ÇELİK             

Doç. Dr. Süheyla ABAAN                    

Doç. Dr. Sergül DUYGULU                  

Doç. Dr. Sevgisun KAPUCU                 

Yrd. Doç. Dr. Gülten KOÇ                    

Füzun TORUN (Fakülte Sekreteri)        

Arş.Gör. Melike Ayça AY (Fakülte Araştırma Görevlisi Temsilcisi)    

Şebnem ÖZCAN (Fakülte Öğrenci Temsilcisi) 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017