Kalite Komisyonu

Komisyon faaliyetlerini Öz Değerlendirme Kurulu kapsamında yürütmektedir.  

Başkan

Prof. Dr. Leyla Dinç

Üyeler

Prof. Dr. Hicran Çavuşoğlu

Prof. Dr. Oya Nuran Emiroğlu                                 

Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik            

Doç. Dr. Süheyla Abaan                    

Doç. Dr. Sergül Duygulu                  

Doç. Dr. Sevgisun Kapucu                 

Yrd. Doç. Dr. Gülten Koç 

Yrd. Doç. Dr. İmatullah Akyar

Yrd. Doç. Dr. Duygu Hiçdurmaz                   

Füzun TORUN (Fakülte Sekreteri)        

Arş.Gör. Melike Ayça Ay (Fakülte Araştırma Görevlisi Temsilcisi)    

Şebnem Özcan (Fakülte Öğrenci Temsilcisi) 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017