Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Kalite Komisyonu

Komisyon faaliyetlerini Öz Değerlendirme Kurulu kapsamında yürütmektedir.  

Başkan

Prof. Dr. Leyla Dinç (Dekan)

Üyeler

Prof. Dr. Hicran Çavuşoğlu (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Oya Nuran Emiroğlu (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)                             

Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)        

Doç. Dr. Süheyla Abaan (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)                

Doç. Dr. Sevgisun Kapucu (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)    

Doç. Dr. Sergül Duygulu (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)                         

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Koç (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hiçdurmaz (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)  

Dr. Öğr. Üyesi İmatullah Akyar (Dekan Yardımcısı)                  

Füzun TORUN (Fakülte Sekreteri V.)        

Arş.Gör. Melike Ayça Ay (Fakülte Araştırma Görevlisi Temsilcisi)    

Şebnem Özcan (Fakülte Öğrenci Temsilcisi) 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 20.05.2018