Kalite Komisyonu

Komisyon faaliyetlerini Öz Değerlendirme Kurulu kapsamında yürütmektedir.  

Başkan

Prof. Dr. Leyla Dinç (Dekan)

Üyeler

Prof. Dr. Hicran Çavuşoğlu (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Oya Nuran Emiroğlu (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)                             

Prof. Dr. Leyla Özdemir (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)  

Doç. Dr. Süheyla Abaan (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)           

Doç. Dr. Sergül Duygulu (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)           

Doç. Dr. Duygu Hiçdurmaz (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)  

Doç. Dr. Melek Serpil Talas (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)           

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Koç (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi İmatullah Akyar (Dekan Yardımcısı)                  

Füzun TORUN (Fakülte Sekreteri V.)        

Arş.Gör. Dr. Melike Ayça Ay (Fakülte Araştırma Görevlisi Temsilcisi)    

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019