İdari Personel

Fakülte Sekreteri

Füzun Torun           E.posta: ftorun@hacettepe.edu.tr                  Tel: 0312 305 1580/ 116-184  

 

​Dekanlık Sekreterliği

Türkan Üçer          E.posta: turkanucer@gmail.com                    Tel:  0312 305 1447 / 111-112

Zerrin Temel          E.posta: zerrin.gezer@hacettepe.edu.tr        Tel: 0312 305 1447 / 113

 

Büro İşleri

Hülya Çolak           E.posta: hulya562@hotmail.com                     Tel: 0312 305 1580/ ​117

Gökhan Demir       E.posta: gokhan.demir@hacettepe.edu.tr        Tel: 0312 305 1580/​ 168 

İlker Yurtsever      E.posta: ilkeryurtsever@hacettepe.edu.tr          Tel: 0312 305 1580/ 168

 

Öğrenci İşleri                     

Lütfiye Ozan         E.posta: lozan@hacettepe.edu.tr                   Tel: 0312 305 1580/​ 156          

Bülent Eser           E.posta: 25bulent.eser@gmail.com               Tel: 0312 305 1580/ 157

Tuna Dağyıldızı                                                                            Tel: 0312 305 1580/ 143

 

Mali İşler        

Kenan Türker Kantarcı   E.posta: kenankantarci@hacettepe.edu.tr     Tel: 0312 305 1580/ 155

 

Yardımcı Hizmetler      

Mehmet Kandemir                 Tel: 0312 305 1580/ 140                      

Ahmet Ümütlü                        Tel: 0312 305 1580/ 140           

Recep Demircan                    Tel: 0312 305 1580/ 140                   

Elif Görken                             Tel: 0312 305 1580/ 140     

Sakine Yılmaz                        Tel: 0312 305 1580/ 140

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir Köken,  Sabri Karahan

bodrum escort istanbul escort Escort Konyaalti

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 13.11.2018