İdari Personel

Fakülte Sekreteri

Füzun Torun           ftorun@hacettepe.edu.tr 

            

​Dekanlık Sekreterliği

Zübeyde Atalık      zubeyde.atalik75@hotmail.com

   

Büro İşleri

Hülya Çolak          hulya562@hotmail.com

Türkan Üçer         turkanucer@gmail.com

                 

Öğrenci İşleri                     

Lütfiye Ozan        lozan@hacettepe.edu.tr              

Bülent Eser         25bulent.eser@gmail.com              

Gülay Lekesiz     gulay.yurdakul@hacettepe.edu.tr                

İlker Yurtsever      ilkeryurtsever@hacettepe.edu.tr 

   

Mali İşler        

Şevket Yıldırım       ysevket@hacettepe.edu.tr 

 

Yardımcı Hizmetler      

Mehmet Kantekin                 

Ahmet Ümütlü                     

Recep Demircan                                 

Elif Görken                          

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017