İdari Personel

Fakülte Sekreteri

Füzun Torun           e.posta: ftorun@hacettepe.edu.tr                  Tel: 0312 305 1580/1447                                                                                                             

​Dekanlık Sekreterliği ve Büro İşleri 

Türkan Üçer          e.posta: turkanucer@gmail.com                    Tel:  0312 305 1447 / 111-112

Zerrin Temel          e.posta: zerrin.gezer@hacettepe.edu.tr        Tel: 0312 305 1447 / 113

Personel ve Lisanüstü Öğrenci İşleri

Hülya Çolak           e.posta: hulya562@hotmail.com                     Tel: 0312 305 1580/ ​117

Gökhan Demir       e.posta: gokhan.demir@hacettepe.edu.tr        Tel: 0312 305 1580/​ 168 

Teknik İşler

İlker Yurtsever      e.posta: ilkeryurtsever@hacettepe.edu.tr          Tel: 0312 305 1580/ 168

Öğrenci İşleri                     

Lütfiye Ozan         e.posta: lozan@hacettepe.edu.tr                   Tel: 0312 305 1580/​ 156          

Bülent Eser           e.posta: 25bulent.eser@gmail.com               Tel: 0312 305 1580/ 157

Tuna Dağyıldızı     e.posta: tunadagyildizi@hacettepe.edu.tr    Tel: 0312 305 1580/ 143

Mali İşler        

Kenan Türker Kantarcı   e.posta: kenankantarci@hacettepe.edu.tr     Tel: 0312 305 1580/ 155

Yardımcı Hizmetler      

Mehmet Kantekin                   Tel: 0312 305 1580/ 140                      

Ahmet Ümütlü                        Tel: 0312 305 1580/ 140           

Recep Demircan                    Tel: 0312 305 1580/ 140                   

Elif Görken                             Tel: 0312 305 1580/ 140     

Sakine Yılmaz                        Tel: 0312 305 1580/ 140

Ümit Mermer                          Tel: 0312 305 1580/ 140

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019