İdari Personel

Fakülte Sekreteri

Füzun Torun           ftorun@hacettepe.edu.tr 

Tel: 0312 305 1580/ 116-184           

​Dekanlık Sekreterliği

Zübeyde Atalık      zubeydeatalik@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 305 1447/ 111-112

Büro İşleri

Hülya Çolak          hulya562@hotmail.com

Tel: 0312 305 1580/ ​117

Türkan Üçer         turkanucer@gmail.com

Tel: 0312 305 1580/​ 168                 

Öğrenci İşleri                     

Lütfiye Ozan        lozan@hacettepe.edu.tr    

Tel: 0312 305 1580/​ 156          

Bülent Eser         25bulent.eser@gmail.com 

Tel: 0312 305 1580/ 157                       

İlker Yurtsever      ilkeryurtsever@hacettepe.edu.tr 

Tel: 0312 305 1580/ 143

Mali İşler        

Şevket Yıldırım       ysevket@hacettepe.edu.tr 

Tel: 0312 305 1580/ 155

Gülay Lekesiz     gulay.yurdakul@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 305 1580/​ 158    

Yardımcı Hizmetler      

Mehmet Kandemir                

Ahmet Ümütlü                     

Recep Demircan                                 

Elif Görken     

Tel: 0312 305 1580/ 140                    

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017