Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

İdari Personel

Fakülte Sekreteri

Füzun Torun           E.posta: ftorun@hacettepe.edu.tr                  Tel: 0312 305 1580/ 116-184  

 

​Dekanlık Sekreterliği

Türkan Üçer          E.posta: turkanucer@gmail.com                    Tel:  0312 305 1447 / 111-112

Zerrin Temel          E.posta: zerrin.gezer@hacettepe.edu.tr        Tel: 0312 305 1447 / 113

 

Büro İşleri

Hülya Çolak           E.posta: hulya562@hotmail.com                     Tel: 0312 305 1580/ ​117

Gökhan Demir       E.posta: gokhan.demir@hacettepe.edu.tr        Tel: 0312 305 1580/​ 168 

 

Öğrenci İşleri                     

Lütfiye Ozan         E.posta: lozan@hacettepe.edu.tr                   Tel: 0312 305 1580/​ 156          

Bülent Eser           E.posta: 25bulent.eser@gmail.com               Tel: 0312 305 1580/ 157

İlker Yurtsever      E.posta: ilkeryurtsever@hacettepe.edu.tr       Tel: 0312 305 1580/ 143

 

Mali İşler        

Şevket Yıldırım               E.posta: ysevket@hacettepe.edu.tr              Tel: 0312 305 1580/ 155

Gülay Lekesiz                 E.posta: gulay.yurdakul@hacettepe.edu.tr    Tel: 0312 305 1580/​ 158

Kenan Türker Kantarcı   E.posta: kenankantarci@hacettepe.edu.tr     Tel: 0312 305 1580/ 155

 

Yardımcı Hizmetler      

Mehmet Kandemir                 Tel: 0312 305 1580/ 140                      

Ahmet Ümütlü                        Tel: 0312 305 1580/ 140           

Recep Demircan                    Tel: 0312 305 1580/ 140                   

Elif Görken                             Tel: 0312 305 1580/ 140                    

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 20.05.2018