İdari Personel

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ İDARİ ÇALIŞANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Fakülte Sekreteri

Fatma BAYRAKÇI         e.posta: fatos@hacettepe.edu.tr                 Tel: 0312 305 1580 / 116                                                                                                             

​Dekanlık Sekreterliği ve Büro İşleri 

Türkan ÜÇER         e.posta: turkanucer@gmail.com                   Tel:  0312 305 1447 / 111-112

Zerrin TEMEL         e.posta: zerrin.gezer@hacettepe.edu.tr        Tel: 0312 305 1447 / 113

Personel ve Lisansüstü Öğrenci İşleri

Hülya ÇOLAK         e.posta: hulya562@hotmail.com                   Tel: 0312 305 1580 / ​117

Gökhan DEMİR      e.posta: gokhan.demir@hacettepe.edu.tr      Tel: 0312 305 1580 /​ 168 

Teknik İşler

İlker YURTSEVER  e.posta: ilkeryurtsever@hacettepe.edu.tr      Tel: 0312 305 1580 / 117

Öğrenci İşleri                     

Lütfiye OZAN           e.posta: lozan@hacettepe.edu.tr                   Tel: 0312 305 1580 /​ 156     

Bülent ESER            e.posta: 25bulent.eser@gmail.com               Tel: 0312 305 1580 / 157

Tuna DAĞYILDIZI    e.posta: tunadagyildizi@hacettepe.edu.tr      Tel: 0312 305 1580 / 143

Mali İşler        

Kenan Türker KANTARCI  e.posta: kenankantarci@hacettepe.edu.tr  Tel: 0312 305 1580 / 155

Yardımcı Hizmetler      

Mehmet KANTEKİN                   Tel: 0312 305 1580 / 140                      

Ahmet ÜMÜTLÜ                        Tel: 0312 305 1580 / 140           

Recep DEMİRCAN                    Tel: 0312 305 1580 / 140                   

Elif GÖRKEN                             Tel: 0312 305 1580 / 140     

Sakine YILMAZ                         Tel: 0312 305 1580 / 140

 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 20.07.2020