Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Öğretim Elemanları Lisansüstü Program  Tezler Bağlantılar / Duyurular

Ülkemizde hemşirelikte lisans eğitim programları ilk kez 1955 yılında, lisansüstü eğitim programları ise ilk olarak H. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Anabilim Dalı altında 1968 yılında yüksek lisans ve 1972 yılında doktora programları olarak başlatılmıştır. Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, YÖK Yürütme Kurulu'nca 27 Kasım 1990 tarihli kararı doğrultusunda hemşirelikte lisans düzeyinde oluşturulan diğer anabilim dallarıyla birlikte kurulmuştur. Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı; hemşirelik eğitimi içersinde öğrencilere hasta ve toplumu beraber ele alarak bütüncül bir bakış kazandırmayı amaçlar, hemşirelik mesleğinin diğer sağlık mesleklerinden farklılaşmasını sağlar. Buna bağlı olarakta oldukça kapsamlı ve zengin alandır. Anabilimdalı bünyesinde; Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelikte Araştırma Teknikleri, Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji, Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği derslerini yürütmektedir. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 2 Ekim 1998 tarihli Enstitü Kurulu kararı ile üniversitemizde hemşirelikte lisansüstü eğitim programları yeniden yapılandırılmış, bu doğrultuda Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı altında yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır. 1998 yılı itibariylede Halk Sağlığı Hemşireliği alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan Halk Sağlığı Hemşireliği uzmanı yetiştirmek amacı ile Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilimdalı Yüksek lisans programı ve Halk Sağlığı Hemşireliği alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, halk sağlığı hemşireliği alanlarında program geliştirebilen araştırma planlayıp gerçekleştirebilen Halk Sağlığı Hemşireliği bilim doktoru yetiştirmek amacı ile Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora programı açılmıştır.

 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 20.07.2020