Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof.Dr. Leyla Dinç Dekan / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi​ İmatullah Akyar Dekan Yardımıcısı/ İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
Prof.Dr. Hicran Çavuşoğlu  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Oya Nuran Emiroğlu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Leyla Özdemir İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkan
Doç.Dr. Süheyla Abaan Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Duygu Hiçdurmaz Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yücel Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Füzun Torun Fakülte Sekreteri-Raportör
Arş.Gör.Dr. Melike Ayça Ay  Fakülte Araştırma Görevlisi Temsilcisi
   
   
   

         

                         

       

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019