Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakülte Yönetim Kurulu
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  
Dekan (Başkan)  
Prof.Dr. Leyla ÖZDEMİR            İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı  
Dekan Yardımcısı  
Dr.Öğr. Üyesi Fatma USLU ŞAHAN Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Üyeler
Prof.Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Oya Nuran EMİROĞLU Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Sevgisun KAPUCU İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Doç.Dr. Sergül DUYGULU Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Duygu HİÇDURMAZ Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi Çiğdem YÜCEL ÖZÇIRPAN        Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Arş.Gör. Tuğçe TORUN Araştırma Görevlisi Temsilcisi
İlhan DEREKÖY Fakülte Sekreteri-Raportör