Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakültemiz 2021 yılı mezunlarını uğurladı
Fakülte Uzaktan Eğitim Koordinatörü ve Anabilim Dalı Sorumluları

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM  SORUMLULARI

GÖREVİ

ADI – SOYADI

E-POSTA

FAKÜLTE UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ

fkorkmaz@hacettepe.edu.tr

ANABİLİM DALI SORUMLULARI

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha ÖZDEMİR KÖKEN                                      

ozdemir.z@hotmail.com.tr zeliha.ozdemir@hacettepe.edu.tr

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Nebahat BORA GÜNEŞ                                       

nebahatgunes@hacettepe.edu.tr

Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YÜCEL ÖZÇIRPAN

cgdmycl@hacettepe.edu.tr

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün KURU ALICI

nilgun.kuru@hacettepe.edu.tr

Hemşirelik Esasları ABD Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER

senay.sarmasoglu@hacettepe.edu.tr

Hemşirelikte Yönetim ABD Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Seher BAŞARAN AÇIL

seherb08@hacettepe.edu.tr

İç Hastalıkları Hemşireliği ABD Sorumlusu

Doç. Dr. Zehra GÖK METİN

zehra.gok@hacettepe.edu.tr

Psikiyatri Hemşireliği ABD Sorumlusu

Doç. Dr. Duygu HİÇDURMAZ

dhicdurmaz@gmail.com.tr duyguh@hacettepe.edu.tr