Fakülte Tanıtım Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Yrd.Doç.Dr. Şenay Sarmasoğlu

Üyeler

Arş.Gör.Dr. Seher Başaran Açıl

Arş.Gör.Dr. Nur İzgü

Arş.Gör. Gül Hatice Tarakçıoğlu Çelik

Arş.Gör. Funda Arslan

Arş.Gör. Merve Mert Karadaş

Arş.Gör. Sabri Karahan

Arş.Gör. Tuğçe Torun

Arş.Gör. Pınar Uzunkaya

Arş.Gör. Ebru Öztürk Çopur

Arş.Gör. Ayşe Yücesan

Arş.Gör. Dilara Usta

Arş.Gör. Neşe Altınok Ersoy

Arş.Gör. Gülşah Yıldız

Arş.Gör. Ayşe Sevim Akbay

Öğr. Sevinç Bodur

Öğr. Tülay Kaşaltı

Öğr. Sabahat Oflaz

Öğr. Okan Demiryürek

 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017