Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof.Dr. Leyla Dinç                 Dekan / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı  
Prof.Dr. Hicran Çavuşoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Oya Nuran Emiroğlu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Leyla Özdemir    İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Süheyla Abaan  Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Fatoş Korkmaz  Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
Dr.Öğr.Üyesi Yeter Sinem Üzar Özçetin Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Füzun Torun Fakülte Sekreteri-Raportör
Arş.Gör.Dr. Melike Ayça Ay Fakülte Araştırma Görevlisi Temsilcisi
   

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019