Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof.Dr. Leyla Dinç                 Dekan / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı  
Prof.Dr. Hicran Çavuşoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Oya Nuran Emiroğlu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik    Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Süheyla Abaan  Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Sevgisun Kapucu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Fatoş Korkmaz  Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
Füzun Torun Fakülte Sekreteri-Raportör
Arş.Gör. Melike Ayça Ay Fakülte Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Şebnem Özcan  Fakülte Öğrencisi Temsilcisi

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017