Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Fakülte Kurulu
FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ  
Dekan (Başkan)  
Prof.Dr. Leyla ÖZDEMİR            İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Dekan Yardımcısı  
Dr.Öğr. Üyesi Fatma USLU ŞAHAN Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Üyeler  
Prof.Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Oya Nuran EMİROĞLU Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Sevgisun KAPUCU İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Doç.Dr. Sergül DUYGULU Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Fatoş KORKMAZ Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi Melike Ayça AY KAATSIZ    Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Arş.Gör. Tuğçe TORUN Araştırma Görevlisi Temsilcisi
İlhan DEREKÖY Fakülte Sekreteri-Raportör