Emekli Öğretim Elemanları
Prof.Dr. Saadet Ülker Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Prof. Dr. Filiz Ulusoy  Hemşirelik  Esasları Anabilim Dalı
Prof.Dr. R.Selma Görgülü Hemşirelik  Esasları Anabilim Dalı
Prof.Dr. Lale Taşkın Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Prof.Dr. Kafiye Eroğlu Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Prof.Dr. Nuran Akdemir İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Doç.Dr. Hülya Uçar  Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
Prof.Dr. Fethiye Erdil  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Prof.Dr. Nurhan Bayraktar Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Prof.Dr. Gülümser Kublay Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Prof.Dr. Füsun Terzioğlu Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Prof. Dr. Fatma Öz Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

       

   

    

            

              

         

          

              

       

           

 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019