Eğitim Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Prof.Dr. Hicran Çavuşoğlu (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Doç.Dr. Süheyla Abaan (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Burcu Duluklu (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Lütfiye Ozan (Öğrenci İşleri)

Gülten Çiftçi (3. Sınıf Öğrencisi)

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019