Eğitim Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Prof.Dr. Hicran Çavuşoğlu

Üyeler

Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik

Doç.Dr. Süheyla Abaan

Lütfiye Ozan (Öğrenci İşleri)

Gülten Çiftçi (3. Sınıf Öğrencisi)

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017