Eğitim Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Prof.Dr. Hicran Çavuşoğlu (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç.Dr. Süheyla Abaan (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Lütfiye Ozan (Öğrenci İşleri)

Gülten Çiftçi (3. Sınıf Öğrencisi)

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir Köken,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 20.05.2018