Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Öğretim Elemanları Lisansüstü Program  Tezler Bağlantılar / Duyurular

 

Anabilim Dalının Tarihçesi

Daha önce Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı içinde yer alan Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanı, 11.12.1998 tarihinde Anabilim Dalı olmuş ve bu tarihten itibaren yüksek lisans ve doktora programlarını Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı bünyesinde yürütmüştür.

Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Sayıları

Lisans: 200 (ortalama)

Yüksek Lisans: 9

Doktora 10

  Bilimsel Araştırma Alanları

•  Üreme Sağlığı

•  Cinsel Sağlık

•  Toplumsal Cinsiyet

•  Kadın Sağlığını Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler

•  Kadın Sağlığına Yönelik Kanıta Dayalı Uygulamalar

•  Kadın ve Liderlik

•  Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik

Anabilim Dalı Altyapısı

•  Anabilim Dalı'na ait eğitim araçları (1 adet tam boy gebe simülatörü ve kadın sağlığına ilişkin uygulamalarda kullanılabilecek çok sayıda maket ve malzeme)

•  Lisans ve lisansüstü öğrencilerin klinik öncesi eğitimlerinde Hemşirelik Fakültesi'nde yer alan dershane ve araç-gereçleri ile beceri laboratuvarı, simülasyon laboratuvarı ve Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı'nda yer alan standart hasta laboratuvarından yararlanılmaktadır.

•  Klinik eğitim için Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'na ait klinik ve poliklinikler, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 1. ve 2. basamak sağlık kurumları, yerel yönetimlere bağlı merkezler ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı'na bağlı Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri'nden (KETEM) yararlanılmaktadır.

Yayınlar

Son 5 yılda SSCI ya da SCI-Expanded kapsamında yayınlanan dergilerde 14, Türkçe hakemli dergilerde ise 30 makale yayınlanmıştır. Bu yayınlara toplam 110 atıf yapılmıştır. Anabilim Dalı öğretim üyelerinin, yayınlanmış Türkçe kitap, Türkçe kitap bölüm yazarlıkları, kitap ya da kitap bölümü çevirmenliği ve uluslararası kitaplarda bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen tamamlanmış 11 adet ulusal ve uluslararası proje ve devam eden 2 adet ulusal proje bulunmaktadır.

Sunulan Hizmetler

•  Lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim aktiviteleri,

•  Hemşirelik mesleği ve kadın sağlığı ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında aktif çalışmalar, farklı kurum ve kuruluşlarla birlikte proje çalışmaları,

•  Süreli bilimsel yayınlarda danışmanlık, hakemlik ve editörlük ,

•  Bilimsel toplantılarda bilimsel ve düzenleme kurul üyelikleri,

•  Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık.

 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019