Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Öğretim Elemanları Lisansüstü Program  Tezler Bağlantılar / Duyurular

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı yüksek lisans programı 1968, doktora programı 1972 yılında kurulmuştur. En az 21 kredilik (120 AKTS) dersi ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan öğrenci programdan bilim uzmanı olarak; en az 27 kredilik (240 AKTS) dersi, yeterlilik sınavını ve doktora tezini başarıyla tamamlayan öğrenci programdan doktor olarak mezun olmaktadır. Yüksek lisans programının amacı, alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan; ulusal ve uluslararası düzeyde bilgili, aydın, yeterli ve yetkin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği uzmanı yetiştirmektir. Doktora programında ise yüksek lisans programına ek olarak cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında araştırma planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen bilim doktoru yetiştirmek amaçlanmıştır. Anabilim dalımızda; 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Cerrahi hastalıkları hemşireliğinin başlıca araştırma alanları arasında yara bakımı, sıvı elektrolit dengesi, asepsi, cerrahi girişim gerektiren hastalıklar ve perioperatif hemşirelik bakımları, cerrahi etik, geriatri, transplantasyon hemşireliği, acil bakım ve ilk yardım yer almaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 20.07.2020