Burs Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Başkan

Doç.Dr. Melek Serpil Talas (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Arş.Gör. Merve Mert Karadaş (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Cansu Akdağ Topal (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Tuğçe Torun (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Afra Çalık (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Şeyma Adıbelli (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. İrem Ayvat (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Tuna Dağyıldızı (İdari Personel Öğrenci İşleri)

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019