Burs Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Başkan

Doç.Dr. Melek Serpil Talas

Üyeler

Öğr.Gör.Dr. Handan Boztepe

Arş.Gör. Dr. Seher Başaran Açıl

Arş.Gör. Şahika Şimşek Çetinkaya

Arş.Gör. Merve Mert Karadaş

Arş.Gör. Cansu Akdağ

Arş.Gör. Tuğçe Torun

Arş.Gör. Makbule Şenel

Arş.Gör. Afra Çalık

Arş.Gör. Kübra Aslantürk

Arş.Gör. Şeyma Adıbelli

İlker Yurtsever

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017