Burs Komisyonu

Başkan

Doç.Dr. Melek Serpil Talas

Üyeler

Öğr.Gör.Dr. Handan Boztepe

Arş.Gör. Adeviye Aydın

Arş.Gör. Şahika Şimşek Çetinkaya

Arş.Gör. Merve Mert

Arş.Gör. Cansu Akdağ

Arş.Gör. Makbule Şenel

Arş.Gör. Afra Çalık

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Copyright 2015