Bologna Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Yrd.Doç.Dr. Zahide Tunçbilek

Başkan Yardımcıları

Arş.Gör. Dr. Yeter Sinem Üzar Özçetin 

Üyeler

Arş.Gör.Dr. Nilay Ercan Şahin

Arş.Gör.Dr. Şenay Gül

Arş.Gör. Dr. Seher Başaran

Arş.Gör. Şahika Şimşek Çetinkaya

Arş.Gör. Fatma Uslu Şahan

Arş.Gör. Elif Bakır

Lütfiye Ozan

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.05.2017