Birim Atık Ayıklama ve İmha Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 

Başkan

Prof. Dr. Leyla Dinç (Dekan)

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Koç  (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Füzun Torun (Fakülte Sekreteri V.)

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir Köken,  Sabri Karahan

bodrum escort istanbul escort Escort Konyaalti

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 13.11.2018