Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Birim Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Üyeler

Füzun Torun (Fakülte Sekreteri V.)

Hülya Çolak (Bilgisayar İşletmeni)

Lütfiye Ozan (Bilgisayar İşletmeni)

Şevket Yıldırım (Bilgisayar İşletmeni)

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 20.05.2018