Bilimsel Etkinlik Düzenleme ve Kutlama Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Başkan

Yrd. Doç Dr. Azize Atlı Özbaş

Üyeler

Arş.Gör. Dr. Hatice Pars

Arş.Gör. Dr. Nur İzgü

Arş.Gör. Elif Bakır

Arş.Gör. Sevcan Kılıç

Arş.Gör. Fatma Uslu Şahan

Arş.Gör. Ayşe Yücesan

Arş.Gör. Dilara Usta

Arş.Gör. Neşe Altınok Ersoy

Arş.Gör. Simge Evrenol Öçal

Füzun Torun (Fakülte Sekreteri)

Öğr. Selin Kınalıoğlu

Öğr. Hatice Sözen

Öğr. Ömer Faruk Bölük

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar,  Zeliha Özdemir,  Sabri Karahan

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 22.11.2017