Bilimsel Etkinlik Düzenleme ve Kutlama Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Hatice PARS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Nur İZGÜ (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Sevcan KILIÇ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Neşe ALTINOK ERSOY (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Füzun TORUN (Fakülte Sekreteri V.)

Selin KINALIOĞLU (Öğrenci)

Ömer Faruk BÖLÜK (Öğrenci)

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: Web Tasarım Komisyonu

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 09.08.2019