Bilimsel Etkinlik Düzenleme ve Kutlama Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Pars (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Nur İzgü (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Sevcan Kılıç (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş.Gör. Neşe Altınok Ersoy (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Füzun Torun (Fakülte Sekreteri V.)

Selin Kınalıoğlu (Öğrenci)

Ömer Faruk Bölük (Öğrenci)

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100 Sıhhiye- Ankara

Webmaster: İmatullah Akyar, Zeliha Özdemir Köken, Sabri Karahan, Pınar Uzunkaya Öztoprak, Afra Çalık

E.posta: hemsirelikfakultesi@hacettepe.edu.tr 

Yasal Sorumluluk Sınırı

Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2019